Med henblik på at bevare East Logistics som en lokal arbejdsplads startede Natacha Koch i januar 2013. Natacha Koch er datter af Jan Koch, hun er uddannet speditør og har en bred erfaring inden for speditionsbranchen.