I syfte att låta East Logistics förbli ett företag som stannade på orten började Natacha Koch i januari 2013. Natacha Koch är dotter till Jan Koch, och är utbildad speditör med bred erfarenhet från speditionsbranschen.