Med henblikk på å ta vare på East Logistics som en lokal arbeidsplass ble Natacha Koch ansatt i januar 2013. Natacha Koch er datteren til Jan Koch. Hun er utdannet speditør og har lang erfaring i spedisjonsbransjen.