Allerede inden for det første år havde virksomheden 6 ansatte, og potentialet for vækst var skabt. I de efterfølgende år blev kundeporteføljen udvidet til også at omhandle transport ml. Sverige, Norge og Østeuropa samt oversøiske transporter.