Redan innan första året var till ända hade företaget 6 anställda, med potential att växa ytterligare. Under åren som följde utökades kundportföljen till att även omfatta transporter mellan Sverige, Norge och Östeuropa, samt utrikes sjötransporter.