VI ER SPESIALISTER PÅ TRANSPORT

MELLOM SKANDINAVIA OG ØST-EUROPA

MEDARBEIDERE

ÅRS SAMLET ERFARING INNENFOR SPEDISJON/TRANSPORT

%

PUNKTLIG LEVERING

OM EAST LOGISTICS

East Logistics har fraktet gods til og fra Øst-Europa siden år 2000.
Herav navnet East Logistics.

Kjernekompetansen vår i dag er transport innenfor følgende områder:
Skandinavia og Fastlands-Europa, Skandinavia og Øst-Europa, Storbritannia og Tyskland/Benelux, cross trade, sjøfrakt, flyfrakt, kurér og prosjekttransport.

I dag har virksomheten 24 ansatte fordelt på kontorene i Nykøbing Falster, Berlin & Düsseldorf.
Den daglige ledelsen varetas av Natacha Koch som administrerende direktør og Morten Sjøgren Øvlisen som visedirektør.

VI HAR TRANSPORTERT GODS I NESTEN 20 ÅR

2000

East Logistics ble grunnlagt 1. november 2000 av Jan Koch i Nykøbing Falster. Jan Kochs mangeårige erfaring innenfor spedisjonsbransjen var primært knyttet til Øst-Europa, og derfor falt det naturlig for ham å videreføre ekspertisen til virksomheten sin, hvis kjernekompetanse/nisje skulle være transport mellom Danmark og Øst-Europa. Herav navnet East Logistics.

2001

Bedriften hadde 6 ansatte allerede det første året, og potensialet for vekst var skapt. I de påfølgende årene ble kundeporteføljen utvidet til også å omfatte transport mellom Sverige, Norge og Øst-Europa samt oversjøisk transport.

2004

I 2004 åpnet East Logistics kontor i Berlin. Dette ga muligheter for nye ruter, som resulterte i at kontoret i Berlin i dag hovedsaklig håndterer transport mellom Storbritannia og Tyskland/Benelux.

2006

I 2006 vokste East Logistics seg ut av sitt daværende kontor, og Jan Koch kjøpte de nåværende lokalene i Frankrigsvej 7 i Nykøbing Falster. Her disponerer bedriften over 1000 kvm som fortløpende har blitt modernisert og tilpasset bedriftens behov.

2013

Med henblikk på å ta vare på East Logistics som en lokal arbeidsplass ble Natacha Koch ansatt i januar 2013. Natacha Koch er datteren til Jan Koch. Hun er utdannet speditør og har lang erfaring i spedisjonsbransjen.

2016

I september 2016 oppsøkte East Logistics en spedisjonsbedrift på Lolland. Herfra ble seks medarbeideren overflyttet til kontoret i Nykøbing Falster, og bedriften utvidet dermed enda en gang aktivitetene sine. Slik ble kompetansen til East Logistics utvidet til å omfatte transport mellom Skandinavia og Fastlands-Europa, og selskapet fikk en egen prosjektavdeling.

2017

I oktober 2017 overtok East Logistics 1 kontor i Tyskland;  Düsseldorf. Dermed styrket East Logistics sin posisjon på markedene mellom Skandinavia og det europeiske kontinentet. Virksomheten vokste med 3 nye kollegaer.

VÅRE VERDIER

PERSONLIG, PUNKTLIG OG PÅLITELIG

 

For oss i East Logistics er det av stor betydning at alle medarbeidere har den samme grunnholdningen for å være en del av virksomheten. Verdiene våre er grunnlagt på disse verdiene: personlig, punktlig, pålitelig. Verdiene våre gjør det mulig å nå målene våre om å tilpasse tjenestene til hver enkelt kunde, at varene leveres punktlig og at vi overholder avtalene våre. Vi jobber ut fra disse verdiene for å skape et godt samarbeidsmiljø i bedriften og en attraktiv arbeidsplass.


PERSONLIG
Hos oss garanteres du tett og personlig oppfølging. Vi legger vekt på å huske kundene våre og kjenne kundenes behov. Avdelingene våre har tette bånd, både internt i avdelingene og i virksomheten som helhet. Medarbeiderne våre har variert spisskompetanse for ulike transportruter, og derfor kan vi garantere deg profesjonell og personlig rådgivning i toppklasse.

PUNKTLIG
Vi er pliktoppfyllende. Hos oss er det en selvfølge å være punktlig, noe som gjør at vi kan oppfylle kundenes krav om punktlig levering. Punktlighet er en del av den integrerte arbeidskulturen og er et naturlig hovedelement for oss.

PÅLITELIG
Pålitelighet har vært en av kjerneverdiene våre helt fra starten. Om vi ikke var pålitelige, ville vi ikke vært her i dag. Vi er ærlige om hvilke oppgaver vi kan utføre og fokuserer på det vi er flinke til. For oss er pålitelighet alltid like viktig, så når du som kunde har inngått en avtale med oss, kan du stole på at vi oppfyller vår del av avtalen.

AAA KREDITTVURDERING

STØTTER VÅRE KJERNEVERDIER

 

East Logistics er glad for å informere våre kunder og partnere om at vi fortsatt har den høyeste kredittvurderingen, AAA.

Vi prioriterer pålitelighet høyt, og dette er også en av våre kjerneverdier. Dette støttes av den høye kredittvurderingen.

Merket betyr mye for oss fordi det viser våre kunder og samarbeidspartnere at vi har en sterk og sunn økonomi, og at vi er en pålitelig og solid partner å jobbe med.