I september 2016 oppsøkte East Logistics en spedisjonsbedrift på Lolland. Herfra ble seks medarbeideren overflyttet til kontoret i Nykøbing Falster, og bedriften utvidet dermed enda en gang aktivitetene sine. Slik ble kompetansen til East Logistics utvidet til å omfatte transport mellom Skandinavia og Fastlands-Europa, og selskapet fikk en egen prosjektavdeling.